Zásady ochrany osobních údajů

Pečlivě si přečtěte naše zásady ochrany osobních údajů, abyste se dozvěděli více o tom, jak shromažďujeme, zpracováváme a chráníme vaše osobní údaje.

Kdo jsme

Společnost Circé ("Circé" nebo "my", "nás" nebo "naše") se vždy snaží zpracovávat a chránit vaše osobní údaje a data tím nejlepším možným způsobem. Respektujeme vaše soukromí. Naším cílem je podnikat v souladu se všemi platnými zákony a předpisy, které se týkají ochrany osobních údajů. V rámci EU/EHP se řídíme obecným nařízením o ochraně osobních údajů (neboli "GDPR"). Ve Spojeném království shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme vaše osobní údaje v souladu s nařízením UK-GDPR.

Tyto zásady ochrany osobních údajů vám pomohou pochopit, jaké údaje shromažďujeme a jak je používáme.

Souhlasem s těmito zásadami ochrany osobních údajů nám dáváte souhlas se shromažďováním, ukládáním a zpracováním vašich osobních údajů. Pokud s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nepoužívejte tyto webové stránky a neobchodujte s námi.

Co jsou osobní údaje a jak je můžeme zpracovávat?

Osobní údaje jsou veškeré údaje, které lze přímo či nepřímo spojit s jednotlivcem nebo které jsou s ním spojeny.

Zpracování osobních údajů je jakýkoli proces, který zahrnuje nakládání s vašimi osobními údaji. Jedná se o jakoukoli činnost, která se provádí s osobními údaji a která představuje zpracování, bez ohledu na to, zda je prováděna automaticky či nikoli, jako je shromažďování, registrace, uspořádání, strukturování, ukládání, zpracování nebo úprava, přenos přenos přenosem, šíření, úprava nebo sestavení, omezení, výmaz nebo zničení.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme a máme přístup k osobním údajům, které jste se nám rozhodli sdělit nebo ke kterým jsme získali přístup prostřednictvím komunikace s vámi. Pokud s námi komunikujete prostřednictvím našich účtů na sociálních sítích (které jsou spravovány platformami třetích stran), můžeme zpracovávat a vyhodnocovat údaje, které jsme získali v důsledku takové komunikace.

Když používáte naše webové stránky nebo s námi obchodujete, můžeme získat přístup k osobním údajům, které jste nám poskytli, a zpracovávat je. Mohou zahrnovat vaši e-mailovou adresu, jméno, pohlaví, telefonní číslo, doručovací adresu, poštovní adresu, historii transakcí a zájem o naše produkty. Takové údaje byste zpravidla poskytli, pokud byste zadali objednávku, přihlásili se k odběru našeho newsletteru, zúčastnili se výzvy, stali se naším ambasadorem nebo se přihlásili na naši akci.

Vaše osobní údaje neprodáváme třetím stranám. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb nebo zpracovateli třetích stran, jako jsou společnosti vydávající kreditní karty nebo přepravní společnosti, ale pouze v rozsahu, který je nezbytný pro podporu a provádění činnosti.

Proč zpracováváme a uchováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme a ukládáme za účelem:

 • vyřídit vaše objednávky a poskytnout vám zakoupené produkty.
 • Zpracování vratek.
 • Založte si svůj osobní účet, spravujte jej a mějte možnost jej spravovat.
 • Dovolte nám, abychom vám poskytli podrobnosti o vašich současných a minulých objednávkách.
 • komunikovat s vámi ohledně vašich objednávek, dotazů na zákaznický servis a marketingové komunikace.
 • Analýza nákupních zvyklostí, oblíbených produktů, priorit a preferencí.
 • Pomůže vám zpracovat platbu.
 • Dokázat rozvíjet naše webové stránky tak, aby lépe vyhovovaly vašim potřebám a nákupním zvyklostem.

Bezpečnost a osobní údaje

Circé zajišťuje, že vaše data jsou uložena bezpečně a chráněna před neoprávněným přístupem.

Soubory cookie

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více o souborech cookie, navštivte prosím www.yogacirce.com/cookies

Dětská politika

Osobní údaje dětí vědomě neshromažďujeme. Doporučujeme rodičům a opatrovníkům, aby se aktivně podíleli na online aktivitách svých dětí. Pokud se dozvíte, že vaše dítě odesílá osobní a soukromé údaje do Circé a vy jste jeho zákonný zástupce, neváhejte nás kontaktovat a my tyto údaje odstraníme.

Jaká máte práva na své údaje

Máte právo na:

 • Požádat o přístup ke svým osobním údajům.
 • opravit nesprávné osobní údaje a další informace týkající se vašich osobních údajů, které jste dříve poskytli společnosti Circé.
 • Zpracování a vymazání vašich osobních údajů.
 • omezit zpracování osobních údajů, které nám poskytnete.
 • Uplatnění práva na přenositelnost údajů.
 • Hlasovat proti zpracování vašich osobních údajů, které jste nám poskytli.

Pokud chcete uplatnit některé z výše uvedených práv, neváhejte nás kontaktovat.

Externí webové stránky

Na našich webových stránkách můžete narazit na webové odkazy, které vás přesměrují na jiné webové stránky. Naše zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na postupy jiných webových stránek a společnost Circé není odpovědná za postupy, akce a/nebo zásady ochrany osobních údajů třetích stran. Doporučujeme vám, abyste si v případě přesměrování přečetli zásady ochrany osobních údajů dané webové stránky.

Bezpečné nakupování a platby

Společnost Circé používá pro bezpečné online platby kreditními a debetními kartami služby PayPal, Apple Pay a Stripe. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů těchto společností naleznete na stránkách PayPal, Apple Pay a Stripe. Pokud platba podléhá ověření a/nebo autorizaci ze strany vydavatele karty nebo banky, podléhá takovému ověření nebo autorizaci i každé potvrzení objednávky. Ceny na webových stránkách jsou aktuální a mohou být kdykoli změněny. Společnost Circé není vázána údaji o cenách na webových stránkách, které musí kupující rozumně nebo zjevně chápat jako nesprávné a které vznikly například v důsledku technických problémů webové platformy nebo cen, s nimiž zákazník manipuloval. Veškeré objednávky tímto mohou být systematicky stornovány. Pokud se na vaší kreditní kartě objeví neoprávněné poplatky v důsledku nakupování na stránkách yogacirce.com, musíte o tom informovat poskytovatele kreditní karty v souladu s jeho pravidly a postupy pro hlášení. 

Osobní údaje na veřejných místech a recenze

Pokud se rozhodnete sdílet jakékoli informace ve veřejných oblastech, jako je Instagram, chatovací místnosti, recenze nebo sekce zpětné vazby, nezapomeňte, že tyto informace jsou veřejné a mohou je vidět ostatní. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na údaje nebo informace, které se rozhodnete sdílet veřejně. Dávejte prosím pozor na to, co se rozhodnete sdílet a zveřejňovat.

Změny v policii na ochranu soukromí

Společnost Circé si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit a doplnit. Mělo by se tak dít pouze v případě, že je to nezbytné k odstranění poruch nebo k dosažení souladu s novými legislativními nebo technickými požadavky. O jakékoli změně našich zásad ochrany osobních údajů budete vždy informováni.

Kontakt

Pokud nás chcete kontaktovat, můžete si vybrat jednu z následujících možností:

E-mail: hello@yogacirce.com

Instagram DM: www.instagram.com/circe_yoga