Podmínky

Obecné

Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny objednávky podané prostřednictvím webových stránek společnosti Yoga Circé s.r.o. www.yogacirce.com (dále jen "webové stránky"). Vztahují se rovněž na všechny kupní smlouvy, které spotřebitel uzavírá na dálku se společností Yoga Circé s.r.o., dále jen" Yoga Circé"). Dovolujeme si vás poučit, abyste si tyto obchodní podmínky přečetli před zadáním jakékoli objednávky. Odesláním objednávky potvrzujete, že s těmito obchodními podmínkami souhlasíte. Společnost Yoga Circé může tyto obchodní podmínky kdykoli aktualizovat.

Závazná kupní smlouva je uzavřena, jakmile je vaše objednávka potvrzena a potvrzení objednávky je zasláno společností Yoga Circé na e-mailovou adresu, kterou jste společnosti Yoga Circé poskytli. Pokud by v době nákupu byla na webových stránkách uvedena nesprávná cena, bude vám nabídnuto zakoupení zboží za správnou cenu nebo zrušení objednávky. Vezměte však prosím na vědomí, že je velmi nepravděpodobné, že se tak stane. Společnost Yoga Circé si vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit kupní smlouvu v případě podezření na podvod nebo jinou činnost podobnou podvodu, například nezákonné použití cizí kreditní karty.

Tyto webové stránky jsou určeny pouze pro prodej spotřebitelům. Pokud jste mladší 18 let, musíte před odesláním objednávky prostřednictvím webových stránek Yoga Circé získat souhlas rodičů. V opačném případě by kupující mohl nést odpovědnost za případné náklady spojené s neplatnou smlouvou.

Cla a daně

V rámci Evropské unie
U všech objednávek v rámci EU jsou ceny včetně místní DPH a platí se v měně uvedené na webových stránkách, tj. v eurech nebo v českých korunách. Veškeré daně a cla jsou zahrnuty v ceně při objednávce. Upozorňujeme, že k ceně zboží se připočítává poplatek za dopravu.  


Zbytek světa
U všech objednávek mimo EU je cena zaplacená u pokladny bez daní, cel a DPH. Mezinárodní objednávky mohou být zatíženy daněmi, cly a dalšími poplatky, které určí místní celní úřad v zemi určení vaší objednávky. Jedná se o běžnou praxi při zasílání do země mimo EU. Ačkoli k tomu nedochází vždy, vyměření cla a daní se bude řídit hodnotou objednávky a prahem osvobozeným od daně (pokud existuje) pro zboží dovážené do země, ze které objednáváte. I když se omlouváme za případné nepříjemnosti, nemáme nad těmito poplatky kontrolu. Zaplacení cla a daní je povinností příjemce/kupujícího a společnost Yoga Circé je nevrací ani nekompenzuje (více informací získáte na místním celním úřadě).

Platba a ceny

Yoga Circé používá PayPal, Apple Pay a Stripe pro bezpečné online platby kreditní a debetní kartou. Další informace o službách společností Paypal, Apple a Stripe naleznete na těchto stránkách. Whercompensationnt podléhá validaci a autorizaci vydavatelem karty nebo bankou; každé potvrzení objednávky podléhá této validační autorizaci. Ceny na webových stránkách jsou aktuální a mohou být kdykoli změněny. Yoga Circé není vázána údaji o cenách na webových stránkách, které vznikly v důsledku technických problémů nebo cen, s nimiž zákazník manipuloval. Veškeré objednávky v důsledku toho mohou být systematicky rušeny. Pokud se na vaší kreditní kartě v důsledku nakupování u Yoga Circé objeví neoprávněné poplatky, musíte o tom informovat poskytovatele kreditní karty v souladu s jeho pravidly a postupy pro hlášení.

Dodání a přeprava

Vaši objednávku se vždy snažíme odeslat do 1-2 pracovních dnů od provedení objednávky. Obvykle jsou objednávky doručeny do 3-8 pracovních dnů v rámci EU - to se může lišit v závislosti na tom, ve které zemi EU se nacházíte; prosíme, podívejte se na naše často kladené dotazy ohledně doby doručení. Doba dodání je pouze odhadovaná a může trvat déle, než se očekává (zejména v hlavních sezónách, např. o Vánocích). V současné době zasíláme zboží do většiny zemí, ale do některých zemí je zasílání komplikovanější.

Pokud se chcete zeptat, zda zasíláme zboží na konkrétní místo, kontaktujte náš tým podpory na adrese hello@yogacirce.com. Zákazníky ze zemí mimo EU upozorňujeme, že váš místní celní úřad může při dovozu účtovat dodatečnou DPH, celní poplatky a další dávky podle platných sazeb. Kromě toho vás žádáme, abyste dodané zboží po doručení zkontrolovali a nahlásili případné zjištěné odchylky nebo poškození, jak je popsáno v našich Zásadách pro vracení zboží.

Výměna, vrácení a stažení objednávky

Nabízíme vám 30denní právo na vrácení objednaného zboží, počítané od okamžiku odeslání objednávky. Pokud si přejete takové vrácení provést, postupujte prosím podle našeho Zásady vracení peněz a vrácení zboží. Zboží musí být vráceno řádně zabalené a zabalené. Peníze vám vrátíme, jakmile vrácené zboží obdržíme a budeme moci potvrdit, že byly splněny všechny požadavky na vrácení. Pokud je zboží, které jste si objednali a obdrželi od nás, vadné nebo poškozené, měli byste co nejdříve kontaktovat společnost Yoga Circé a požádat o vrácení peněz nebo výměnu zásilky. Totéž platí v případě, že zjistíte, že výrobek byl během přepravy poškozen, nebo zjistíte jiné odchylky v dodávce, např. jste obdrželi nesprávné nebo více výrobků.

Náklady na vrácení zboží hradí zákazník. V případě vrácení zboží nese zákazník odpovědnost za rizika, která s tím souvisejí, např. ztráta nebo poškození během přepravy nebo doručení. Pokud si přejete vyměnit jinou velikost nebo výrobek, sdělte nám, že si přejete výrobek vyměnit, a sdělte nám další podrobnosti o vámi preferované výměně.

Slevy a propagační akce

U objednávek, na které se vztahuje sleva, se hodnota slevy považuje za obecnou slevu z celkové částky objednávky. Pokud je část nebo celá objednávka zaslána zpět k vrácení peněz, hodnota vráceného zboží se přepočítá a započte se pouze kupní cena snížená o poměrnou část celkové slevy.
Akce a slevové kódy platí pouze pro nové objednávky a nelze je uplatnit zpětně.

Obsah, produkty a specifikace

Veškeré funkce, obsah, specifikace a ceny produktů a služeb popsaných nebo vyobrazených na těchto webových stránkách se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit. Některé hmotnosti, míry a podobné popisy jsou přibližné a jsou uvedeny pouze pro usnadnění. Vynakládáme veškeré přiměřené úsilí, abychom přesně zobrazovali atributy našich výrobků, včetně příslušných barev; nemůžeme však zaručit, že barvy zobrazené v internetovém obchodě podrobně odrážejí barvy výrobků.

Barvy se mohou odrážet různými způsoby, například v závislosti na obrazovce počítače nebo telefonu, grafické kartě a nastavení počítače. Zahrnutí jakýchkoli produktů nebo služeb na těchto webových stránkách v určitém čase neznamená ani nezaručuje, že tyto produkty nebo služby budou k dispozici kdykoli jindy. Je vaší odpovědností zjistit a dodržovat zákony (včetně požadavků na minimální věk), pokud jde o držení, používání a prodej jakéhokoli zboží zakoupeného na webových stránkách Yoga Circé. Podáním objednávky prohlašujete, že objednané produkty budou používány pouze zákonným způsobem. 

Přesnost informací

Snažíme se zajistit, aby informace uvedené na těchto webových stránkách byly úplné, přesné a aktuální. Navzdory našemu úsilí mohou být informace na webových stránkách Yoga Cricé občas neaktuální. Nezaručujeme úplnost, přesnost ani aktuálnost jakýchkoli informací na těchto webových stránkách. Kromě toho můžeme bez předchozího upozornění provést změny informací o cenách a dostupnosti. Ačkoli je naší praxí potvrzovat objednávky e-mailem, obdržení e-mailového potvrzení neznamená přijetí objednávky nebo potvrzení nabídky prodeje výrobku nebo služby z naší strany. Vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění omezit množství objednávek jakéhokoli výrobku nebo služby a/nebo odmítnout službu jakémukoli zákazníkovi. Můžeme také požadovat ověření informací před přijetím a/nebo odesláním jakékoli objednávky.

Odkazy třetích stran

Webové stránky Yoga Circé mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Naše zásady se nevztahují na postupy jiných webových stránek a společnost Yoga Circé není odpovědná za činnost a zásady ochrany osobních údajů třetích stran. Doporučujeme vám, abyste si uvědomili, kdy opouštíte naše webové stránky, a přečetli si zásady ochrany osobních údajů každé webové stránky, kterou navštívíte nebo na kterou jste přesměrováni.

Ochrana osobních údajů

Upozorňujeme, že používání webových stránek Yoga Circé podléhá zásadám ochrany osobních údajů. Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů.

Odmítnutí odpovědnosti

Informace, materiály a služby nabízené a poskytované na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím jsou poskytovány "tak, jak jsou", bez jakýchkoli záruk, včetně záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušování duševního vlastnictví. Yoga Circé ani žádný z partnerů nezaručuje přesnost nebo úplnost informací, materiálů nebo služeb poskytovaných na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím, nepřebírá žádné závazky ani nepřebírá žádnou povinnost tyto informace, materiály nebo služby aktualizovat. Společnost Yoga Circé ani žádný z jejích partnerů nezaručuje, že funkce obsažené na těchto webových stránkách budou nepřetržité nebo bezchybné, že budou odstraněny závady nebo že server, který zpřístupňuje obsah, nebude obsahovat viry nebo jiné škodlivé komponenty.

Omezení odpovědnosti

Webové stránky Yoga Circé používáte na vlastní nebezpečí. Souhlasíte s tím, že naším jediným závazkem vůči vám je poskytovat webové stránky "tak, jak jsou". Ani společnost Yoga Circé, ani žádný z jejích zaměstnanců, vedoucích pracovníků, ředitelů ani jejích zástupců, ani žádná jiná strana, která se podílí na tvorbě, výrobě nebo poskytování webových stránek, nenese vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost za vaše používání nebo nemožnost používat webové stránky společnosti Yoga Circé a jejich obsah. Společnost Yoga Circé v žádném případě neodpovídá vám ani nikomu jinému za jakékoli nepřímé, zvláštní, sankčně nahrazované, náhodné nebo následné škody (mimo jiné včetně škod vyplývajících z ušlého zisku, ztracených dat nebo přerušení provozu), které vznikly v důsledku používání, nemožnosti používání nebo výsledků používání těchto webových stránek, jakýchkoli webových stránek, na které tyto webové stránky odkazují, a jejich obsahu.

V případě jakéhokoli problému s těmito webovými stránkami nebo jakýmkoli obsahem souhlasíte s tím, že jediným opravným prostředkem je přestat tyto webové stránky používat.

Ukončení používání

Vyhrazujeme si právo zablokovat váš přístup k našim webovým stránkám v případě, že (a) porušíte tyto smluvní podmínky; (b) nebudeme schopni ověřit nebo ověřit informace, které nám poskytnete; nebo (c) budeme se domnívat, že vaše jednání může způsobit finanční ztrátu nebo právní odpovědnost vám, našim uživatelům nebo nám.

Spory

Pokud dojde ke sporu ohledně těchto podmínek, měli byste se jako spotřebitelé obrátit na společnost Yoga Circé a v první řadě se pokusit spor vyřešit. Nebude-li možné spor vyřešit tímto způsobem, bude spor předložen soudu v místě bydliště žalovaného.

Celá dohoda

Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi uživatelem a společností Yoga Circé a nahrazuje veškerá předchozí ujednání nebo dohody (písemné nebo ústní). Pokud některým z výše uvedených podmínek nerozumíte nebo pokud máte jakékoli dotazy či připomínky, vyzýváme vás, abyste nás kontaktovali na adrese hello@yogacirce.com.

Autorská práva

Obsah webových stránek je chráněn autorskými právy a je majetkem společnosti Yoga Circé. Veškerá práva duševního vlastnictví k obsahu webových stránek patří společnosti Yoga Circé. Materiál na webových stránkách je povoleno stahovat, tisknout, kopírovat, sdílet a psát o něm blogy pro osobní účely, nikoli však pro účely podnikání. To předpokládá, že materiál je nezměněn a že veškerá práva duševního vlastnictví zůstávají vyhrazena společnosti Yoga Circé. Je povoleno odkazovat na webové stránky. Všechna práva jsou vyhrazena. Fotografie na webových stránkách se nesmí kopírovat, protože patří nám, společnosti Yoga Circé, a lidem, se kterými spolupracujeme a pracujeme. Vždy žádáme o svolení ke zveřejnění fotografií našich partnerů a spolupracovníků.

Tyto podmínky se řídí právem České republiky.

Kontaktujte nás

Stále hledáme způsoby, jak se zlepšovat, a rádi od vás uslyšíme. Připomínky k našim službám, produktům, a dokonce i nové nápady na zlepšení vašich zkušeností s námi jsou vždy vítány. Své názory nám můžete sdělit e-mailem na adresu Yoga Circé hello@yogacirce.com. Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto podmínek, kontaktujte nás.

Yoga Circé s.r.o.
Selská pole 1392
373 41, Hluboká nad Vltavou
Česká republika

EU
Obchodní rejstřík: C 31529/KSCB Krajský soud v Českých Budějovicích
Registrační číslo společnosti: 11976527