Sustainable lifestyle

Udržitelný životní styl

Když lidé přemýšlejí o udržitelnosti, obvykle si ji představují ve velkém měřítku. To je sice důležité, ale je také nutné ji realizovat na osobní úrovni. Měli bychom se skutečně snažit o udržitelný životní styl na osobní úrovni. Na náš čas je kladeno mnoho nároků a často se může zdát, že je ...